xx [plyshaci.cz]
základna podpůrného týmu
Support team - základna podpůrného týmu